Oświadczenie skierowane do ambasadora Kanady w Polsce Stephena de Boera

Szanowny Panie Ambasadorze!

Pragniemy podzielić się z Panem naszym zaskoczeniem i zaniepokojeniem w związku z wydaniem w Kanadzie książki „Flight and Freedom. Stories of Escape to Canada” Ratny Omidvar i Dany Wagner. W książce tej podano informację o rzekomym „Polish SS”, choć tego rodzaju organizacja nigdy nie istniała. Bez wątpienia informacja ta szkaluje i krzywdzi naród polski. Jesteśmy szczególnie uwrażliwieni na tego typu nieprawdziwe publikacje ze względu na doświadczenia związane z II wojną światową.

Naród polski w związku z niemiecką agresją wojenną poniósł niepowetowane szkody, a na naszych ziemiach Niemcy zorganizowali Holocaust. Wspomnianego typu nieprawdziwe informacje zadają ból Polakom, którzy doznali wielu krzywd i ponieśli wiele strat w okresie II wojny światowej, tym bardziej że Polacy masowo sprzeciwiali się agresji niemieckiej, walcząc z okupantem. W związku z wydaniem książki „Flight and Freedom. Stories of Escape to Canada” tysiące Polaków wystąpiły do wydawnictwa, które ją wydało, z żądaniem zaprzestania jej dystrybucji, sprostowania i publicznych przeprosin ze strony wydawcy, co jest w pełni zrozumiałe i oczekiwane.

Wyrażamy przekonanie, że sprawiedliwe jest, by dramat II wojny światowej, sytuację Polski oraz godne i bohaterskie zachowanie Polaków ukazywać zgodnie z prawdą historyczną.

Antoni Szymański
Małgorzata Kopiczko
Andrzej Kamiński
Aleksander Szwed
Czesław Ryszka
Artur Warzocha
Jerzy Czerwiński