Oświadczenie skierowane do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego

Szanowny Panie Ministrze!

W związku z modernizacją podstacji 110/6kV w kopalni „Silesia” dyrekcja zwróciła się do Tauron Dystrybucja SA (ul. Batorego 17a, 43-300 Bielsko-Biała) z prośbą o wyłączenie linii 110 kV w dniu 15 sierpnia 2016 r. od godziny 8.00 do dnia 16 sierpnia 2016 r. do godziny 6.00 na odcinku podstacja 110 kV „Pszczyna” – 110 kV „Miedź”. Zgłosiła ponadto potrzebę wyłączenia pola linii „Miedź” w stacji KWK Silesia w godzinach 7.30–17.00 w dniu 16 sierpnia 2016 r.

W dniu 28 lipca 2016 r. na spotkaniu w Tauron Dystrybucja SA w Bielsku-Białej uzyskano informację, że w zatwierdzonym przez PSE – ODM Katowice planie wyłączeń elementów KSE na sierpień 2016 zostały skorygowane terminy zgłoszonych przez PG „Silesia” wyłączeń linii 110kV PSZ – MDZ z odczepem do stacji KSI. Zamiast terminu z dnia 15 sierpnia na dzień 16 sierpnia 2016 r. wprowadzono termin 27– 28 sierpnia 2016 r.

Wyłączenia są konieczne w celu likwidacji spinki przed podstacją 110 kV „Silesia”, przywrócenie jej do zasilania na dwóch przyłączach oraz podanie napięcia i obciążenie transformatora T-2 w SE KWK „Silesia”. Operacja ta przywróci możliwość pracy na dwóch przyłączach oraz pełną rezerwację zasilania kopalni. Obecnie PG „Silesia” pracuje na tzw. odczepie i brakuje technicznych możliwości korzystania w sposób bezprzerwowy z zasilania rezerwowego z sieci 15 kV, co stanowi bardzo duże zagrożenie dla pracy kopalni metanowej oraz zatrudnionej w niej załogi.

Panie Ministrze, proszę o interwencję w Tauronie w Bielsku-Białej oraz Krakowie tak, aby prośba kopalni „Silesia” została spełniona w oczekiwanych terminach. W przeciwnym przypadku poniesie ona straty z powodu przerwanego wydobycia (15 sierpnia jest dniem święta państwowego i zakład ma dzień wolny od pracy).