Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!

Jeszcze raz bardzo proszę Pana Ministra o ponowne rozpoznanie sprawy pani J. D. oraz o przysłanie uwierzytelnionych kopii wyjaśnień adwokata H. T. oraz innych dokumentów, na podstawie których zostały udzielone odpowiedzi.

Przypominam, że dostałem niewystarczające wyjaśnienia ministerstwa z 9 czerwca 2015 r., 21 lipca 2015 r. i 15 października 2015 r. Ostatnio wystąpiłem z wnioskiem 24 grudnia 2015 r., ale nie otrzymałem jeszcze odpowiedzi od Pana Ministra.