Oświadczenie skierowane do Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach Beaty Marynowskiej

Szanowna Pani Inspektor!

Proszę o udzielenie informacji w sprawie p. M. K., zam. (…), którego zatrudniał w 2014 r. (…) z siedzibą we Wrocławiu, Oddział (…) Katowice (podpisanie umowy miało miejsce w Katowicach).

  1. Czy Pracodawca (Pośrednik) (…) wypłacił Pracownikowi należność 860,00 EUR z odsetkami ustawowymi od 28.08.2014 r.? Czy Pracodawca (Pośrednik) (…) zwrócił dokumenty pracownicze, w tym umowy, załączniki i aneksy, 2 weksle, 2 deklaracje wekslowe, oświadczenia, deklaracje podatkowe, dokumentację ubezpieczeniową oraz pozostałe dokumenty podpisane 26.07.2014 r?
  2. Dlaczego w tej sprawie uczestniczyła jako zbędny pośrednik (…) we Wrocławiu i pobrała nienależną opłatę w wysokości 270,00 zł i jakie ma powiązania z Pracodawcą?
  3. Jaki udział ma w tej sprawie (…)? Jakie istnieją powiązania tej spółki z Pracodawcą?
  4. Dlaczego wpisano klauzulę o zakazie konkurencji, krzywdzącą Pracownika, w aneksie z 26.07.2014 r. do umowy z 26.07.2014 r. zawartej z (…)

W szczególności proszę o sprawdzenie celu i podstawy wystawienia weksli i deklaracji wekslowych oraz przyczyn braku ich zwrotu pracownikowi. Proszę także o odpowiedź na pytanie: dlaczego Pracodawca (Pośrednik) zmusił pracownika do wystawienia tych dokumentów?