Oświadczenie skierowane do okręgowej inspektor pracy w Katowicach Beaty Marynowskiej

Szanowna Pani Inspektor!

Proszę o udzielenie pomocy panu J.K., zam. (…), który był zatrudniony w (…) w (…) od (…) do (…), tj. o wydanie zaświadczenia o pracy i wynagrodzeniu Rp-7, które jest konieczne do przedłożenia w ZUS (oddział w Rybniku).

Zainteresowany 9 grudnia 2015 r. złożył w (…) wniosek o wydanie tego zaświadczenia. Wniosek został przekazany przez (…) do Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Centrum Usług Wspólnych, ul. Karolinki 1 w Katowicach.

Niestety, na każde pytanie o stan sprawy Centrum Usług Wspólnych odpowiada, że ma dużą liczbę takich wniosków i termin może się wydłużyć do 3 miesięcy. Upłynęły już 4 miesiące, a sprawa nadal jest niezałatwiona. Tymczasem ZUS ponagla wnioskodawcę, który jest w tej sytuacji bezradny. Uprzejmie proszę o zainteresowanie się sprawą.