Oświadczenie skierowane do prokuratora rejonowego w Mysłowicach Elżbiety Tkaczewskiej-Kuk

Szanowna Pani Prokurator!

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie sprawy pana K.O., zam. (…), a konkretnie:
1) na jakiej podstawie został złożony wniosek o umieszczenie w rodzinie zastępczej jego małoletnich dzieci: syna H, ur. (…) w L., i córki A., ur. (…) w T.;
2) dlaczego odmówiono wszczęcia dochodzenia w sprawie wyłudzenia korzyści majątkowych (przejęcie odszkodowania w kwocie 200 tysięcy zł należnego jego córce) przez P.I. i M.I. z tytułu nielegalnego sprawowania opieki nad małoletnimi H.O. i A.O. w ramach pieczy zastępczej – zawodowej rodziny zastępczej.