Oświadczenie skierowane do rzecznika finansowego Aleksandry Wiktorow

Szanowna Pani Rzecznik!

Uprzejmie proszę o zajęcie stanowiska w sprawie J. A., zam. (…), oraz w sprawie M. F., zam. (…). J. A. 28 stycznia 2014 r. uległa wypadkowi na chodniku należącym do (…) Spółdzielni Mieszkaniowej w S. Przyczynami wypadku były zły stan chodników spowodowany niewłaściwym utrzymaniem zimowym, uskok między krawężnikiem a niższym poboczem chodnika oraz słabe oświetlenie chodnika. Spółdzielnia była (jest) ubezpieczona w (…). Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania, choć poszkodowana doznała uszczerbku na zdrowiu.

M. F. 12 lutego 2015 r. miała wypadek na drodze osiedlowej stanowiącej zarazem chodnik, również należącej do (…) Spółdzielni Mieszkaniowej w S. Przyczynami wypadku były zły stan dróg i chodników spowodowany niewłaściwym utrzymaniem zimowym oraz słabe oświetlenie. Ubezpieczyciel (…) również odmówił wypłaty odszkodowania, choć poszkodowana doznała znacznego uszczerbku na zdrowiu.

Proszę o ustalenie następujących kwestii.
1. Jakie były rzeczywiste przyczyny odmowy wypłaty odszkodowań poszkodowanym?
2. Ile osób zgłosiło szkody w czasie od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2016 r., jakich doznały na terenie (…) Spółdzielni Mieszkaniowej?
3. Ile decyzji odmownych wydał ubezpieczyciel (…) i jakie były przyczyny tych odmów?
4. Jaką kwotę wpłaciła spółdzielnia tytułem ubezpieczenia za ten okres?
5. Jaka była orientacyjna ogólna wartość niewypłaconych odszkodowań?