Oświadczenie w sprawie Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia

W związku ze zbliżającym się Narodowym Dniem Życia, obchodzonym zgodnie z uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 24 marca, a także Dniem Świętości Życia obchodzonym 25 marca, zwracamy się do wszystkich o uwzględnienie szczególnego charakteru tych dni. W sejmowej uchwale ustanawiającej 24 marca Narodowym Dniem Życia czytamy, że jest on „okazją do narodowej refleksji nad odpowiedzialnością władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego, szczególnie ludzi najmniejszych, najsłabszych i zdanych na pomoc innych”.

Encyklika „Evangelium Vitae” wskazuje zaś, że istotą Dnia Świętości Życia jest „budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każ- dym momencie i w każdej kondycji”. Zwracamy się do instytucji państwowych, samorządów, szkół, organizacji pozarządowych, wspólnot o uwzględnienie idei tych dni.

Zwracamy się szczególnie do rodzin, aby w dniach 24 i 25 marca znalazły czas na wspólne świętowanie i refleksję nad darem życia.

Antoni Szymański
Rafał Ślusarz
Andrzej Kamiński
Czesław Ryszka
Małgorzata Kopiczko
Jerzy Czerwiński
Jan Maria Jackowski
Aleksander Bobko
Janina Sagatowska
Andrzej Pająk