Rzecznik praw Boga i narodu

„Stanisław jest przykładem nieskazitelnej postawy człowieka, który działał na styku polityki i moralności. Kardynał Wyszyński nazwał go «patronem ładu moralnego» i to podkreśla także Jan Paweł II” – mówił Czesław Ryszka podczas prezentacji swej książki „Zwycięzca pod mieczem” w krakowskim klasztorze Paulinów Na Skałce w dniu 21 maja 2003 r.

O. Robert Jasiulewicz OSPPE – podprzeor klasztoru Paulinów w Krakowie, witając przybyłych na prezentację, przedstawił Czesława Ryszkę jako pisarza i publicystę związanego z Zakonem Paulinów i jego klasztorami, powiedział też, że jego książka o św. Stanisławie to owoc bardzo osobistego spotkania ze św. Stanisławem i ze Skałką.
Autor w swojej wypowiedzi podkreś-lił, że Rok Stanisławowski jest okazją do przybliżenia postaci św. Stanisława i ukazania prawdy związanej z konfliktem biskupa z królem i jego skutków, tak by przykład tego świętego jeszcze mocniej mógł przemówić do ludzi naszych czasów. Pisarz ukazał Biskupa Stanisława jako świadka wiary, nadziei i miłości. Biskup Stanisław musiał mieć bowiem niezachwianą wiarę, skoro na świadka swej niewinności powołał od trzech lat nieżyjącego rycerza Piotra – cud jego wskrzeszenia został przywołany w bulli kanonizacyjnej Innocentego IV. Św. Stanisław jest też świadkiem ogromnej nadziei. To nie gra polityczna ani chęć zniszczenia władcy skłoniły go do nałożenia na króla anatemy, ale nadzieja, że kara ocali króla. Oddając swoje życie jak Chrystus, ponosząc śmierć męczeńską przy ołtarzu, jest też św. Stanisław świadkiem miłości.
W dyskusji podniesiono problem – jak należy rozumieć określenie „biskup zdrajca”, jak nazwał Stanisława Gall Anonim. Cz. Ryszka przypomniał, że kronikarz nie mógł mieć na myśli „zdrady ojczyzny” – o czym szczególnie dużo mówiło się od XIX wieku i co podchwycili komuniści, bo taki termin wtedy nie funkcjonował. W XIX wieku odkryto też „wielkość” Bolesława Śmiałego, który wiele zrobił dla „uporządkowania i hierarchii kościelnej, i państwa”. „Zdrada” bp. Stanisława polegała na tym, że nie pozwolił, by doszło do sojuszu ołtarza z tronem z podeptaniem praw Boskich. Stanisław dzięki temu stał się wzorem dla hierarchii na następne wieki i jest nim do dzisiaj.
Powstaniu książki Zwycięzca pod mieczem, o czym pisze we wstępie o. dr hab. Andrzej Napiórkowski, przeor klasztoru Paulinów Na Skałce, „towarzyszyło szczere zamierzenie, aby na nowo odkryć i ożywić moc Stanisławowego ducha w naszej rzeczywistości”. Z wielką skrupulatnością docierając do faktów historycznych, Autor lekkim i przystępnym językiem odkrywa i ożywia przed Czytelnikiem życie, okoliczności męczeńskiej śmierci, kanonizacji i kultu św. Stanisława, pierwszego polskiego świętego.
Uzupełnieniem treści książki, wydanej przez Oficynę Wydawniczą 4K przy współudziale klasztoru Ojców Paulinów w Krakowie Na Skałce, są kolorowe fotografie, które przybliżają miejsca kultu św. Stanisława Na Skałce, na Wawelu i w Szczepanowie.

Tadeusz A. Janusz