Oświadczenia – interwencje

Aby chronić dane osobowe, oświadczenia senatora Czesław Ryszki znajdują się na stronach Senatu. Chcąc je zobaczyć, należy kliknąć kolejno: www.Senat.gov.pl – senatorowie – Ryszka – działalność parlamentarna – oświadczenia lub kliknąć na link

24-4/2016 Oświadczenie skierowane do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego

24-3/2016 Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła oraz do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

24-2/2016 Oświadczenie skierowane do prokuratora rejonowego w Mysłowicach Elżbiety Tkaczewskiej-Kuk

24-1/2016 Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

23-3/2016 Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

23-2/2016 Oświadczenie skierowane do rzecznika finansowego Aleksandry Wiktorow

23-1/2016 Oświadczenie skierowane do śląskiego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego Jana Spychały

22/2016 Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

21/2016 Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

19/2016 Oświadczenie skierowane do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego

17-2/2016 Oświadczenie skierowane do marszałka województwa śląskiego Wojciecha Saługi oraz dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach Zbigniewa Tabora

17-1/2016 Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

16-3/2016 Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki

16-2/2016 Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

16-1/2016 Oświadczenie skierowane do okręgowej inspektor pracy w Katowicach Beaty Marynowskiej

15-2/2016 Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła

15-1/2016 Oświadczenie skierowane do Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach Beaty Marynowskiej

14-2/2016 Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka

14-1/2016 Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej oraz do ministra finansów Pawła Szałamachy

13-3/2016 Oświadczenie w sprawie otwarcia w Markowej na Podkarpaciu Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej

13-2/2016 Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

13-1/2016 Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

12-2/2016 Oświadczenie w sprawie Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia

12-1/2016 Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego

10/2016 Oświadczenie skierowane do ambasadora Kanady w Polsce Stephena de Boera

6/2015 Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry

2/2015 Oświadczenie skierowane do głównego inspektora nadzoru budowlanego Roberta Dziwińskiego