Książki

„PRYMAS ZE ŚLĄSKA Sługa Boży Kardynał August Hlond (1881-1948)”
Czesław Ryszka

Archidiecezja Katowicka świętuje 90. rocznicę powołania administracji apostolskiej Górnego Śląska (7 XI 1922). Z tej okazji Sejmik Województwa Śląskiego ogłosił rok 2013 Rokiem Prymasa Augusta Hlonda. To on, zanim został „Wielkim Prymasem II Rzeczypospolitej” (słowa Jana Pawła II) – jako administrator apostolski oraz pierwszy biskup katowicki – powołał do życia najważniejsze instytucje dzisiejszej archidiecezji: kurię, sąd biskupi, seminarium duchowne, zapoczątkował budowę katedry, zreorganizował parafie oraz duszpasterstwo, powołał tygodnik „Gość Niedzielny”, doprowadził do koronacji Matki Boskiej Piekarskiej… Wszystko to utworzył w ciągu niespełna czterech lat.


„NA DROGACH ŁASKI. Życie, twórczość i duchowość Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej (1885-1953)”
Czesław Ryszka

Postać Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej (1885-1953), nauczycielki i poetki, która poprzez codzienne świadectwo życia dążyła do świętości własnej oraz jej podopiecznych, jest dzisiaj prawdziwym wzorem dla nauczycieli. Pochodząc z artystycznej rodziny, będąc krewną malarza Józefa Chełmońskiego, Michalina wcześnie rozpoznała swój artystyczny talent, odkryła w sobie wrażliwość na to, co piękne, subtelne i polskie. Jej wrażliwa, a zarazem pogodna natura, usposabiała ją na krzewicielkę oświaty, służebnicę dzieci, wychowawczynię społeczeństwa, także na piewczynię polskiej historii i krajobrazu. Ucząc w szkole, a zarazem publikując wiersze, pragnęła przyswoić młodemu pokoleniu tematykę historyczno-patriotyczną, w sugestywny sposób ukazywała waleczność polskiego żołnierza, jego hart ducha i niezłomność, starała się zaszczepić w najmłodszym pokoleniu takie cechy, jak: poczucie honoru, potrzebę wolności, solidarności i patriotyzmu.


„Od Józefa do Maryi. Od Maryi do Józefa.”
Czesław Ryszka

Cztery wieki pielgrzymowania z Kalisza na Jasną Górę”. Książka odpowiada w części na pytanie: która z polskich pielgrzymek na Jasną Górę jest najstarsza, czy inaczej: która z nich ma nieprzerwaną tradycję pielgrzymowania? Jak wynika z książki, palmę pierwszeństwa w pielgrzymowaniu na Jasną Górę dzierży właśnie Kalisz. Jasnogórskie oraz kaliskie zapisy dokumentują, że od 1637 r. pielgrzymka wychodziła z kaliskiej kolegiaty i zmierzała utartą trasą przez Głuszynę, Wieluń, Krzepice, Kłobuck do Częstochowy. Razem 156 kilometrów – i drugie tyle z powrotem. W tym roku przypadła więc pielgrzymka jubileuszowa: 375.


„Nauczyciel miłości ojczyzny. Rzecz o bł. Wincentym Kadłubku”
Czesław Ryszka

„NAUCZYCIEL MIŁOŚCI OJCZYZNY. Rzecz o bł. Wincentym Kadłubku”, to najnowsza moja książka, wydana przez Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu przed zbliżająca się 790. rocznicą śmierci bł. Wincentego Kadłubka, Patrona Miasta i Diecezji Sandomierskiej. Na pytanie, co skłoniło mnie, żeby zająć się tak odległą postacią naszej historii, odpowiadam krótko: to jedna z najpiękniejszych postaci z początków państwa polskiego, biskup wszechstronnie wykształcony, doskonale władający piórem, bogaty w cnoty, a na koniec życia – mistyk zatopiony w Bogu.


„Czy świat się kończy? Nasze problemy ostateczne”
Czesław Ryszka

Czy myślenie o apokalipsie, o końcu świata ma sens?

Cóż, nawet jeśli nie ma, to ono tkwi w nas, obejmuje nie tylko człowieka, ale także cały wszechświat, wszystkie ziemie, inne planety, kosmos… Przypomnę, że w liście św. Pawła do Rzymian jest mowa o tym, że całe stworzenie mówi o tęsknym wyczekiwaniu końca (Rz 8,13-23). Natomiast w liście do Koryntian padają wprost słowa, że „przemija postać tego świata” (1 Kor 7,31). Oznacza to, że świat jak miał swój początek, tak będzie miał swój koniec, nie jest więc nieskończony, nie będzie trwał wiecznie. Żadna nauka nie jest w stanie obalić tego twierdzenia. Żadna ludzka teoria nie może wykluczyć Bożej interwencji sprawczej tak u początku, jak i u końca życia.


„U boku Jasnogórskiej Matki”
Marian Lubelski OSPPE, Czesław Ryszka

„U boku Jasnogórskiej Matki – 50-lecie kapłaństwa ojca Mariana Lubelskiego’ – to tytuł nowej książki, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Paulinianium. Srebrny jubileusz kapłaństwa stał się okazją do rozmowy, którą z o. Marianem Lubelskim, paulinem i byłym przeorem Jasnej Góry, przeprowadził Czesław Ryszka, pisarz, publicysta i polityk, obecnie senator RP. (pobierz książkę u_boku_jasnogorskiej_matki.zip)


„Święty XXI wieku”
Czesław Ryszka

Jana Pawła II jeszcze nikt tak nie nazwał: „Święty XXI wieku”, czyli święty dla nas oraz dla kolejnych pokoleń, które zapewne jeszcze głębiej dostrzegą w powołaniu i życiu Papieża Słowianina duchową wielkość i świętość, siłę zawierzenia Bogu, wyrażającą się w słowach osobistego „fiat”, czyli „Totus Tuus, Maryjo”. My, ludzie współcześni Papieżowi, mamy jednak przywilej dokonania oceny tego pontyfikatu na podstawie własnego doświadczenia, osobistych przeżyć i wzruszeń ze spotkania z Piotrem naszych czasów.


„Widziane z Senatu”
Czesław Ryszka

Kiedy w latach 1997–2001 byłem posłem AWS, na zakończenie kadencji wydałem książkę zatytułowaną „Prosto z Sejmu”. Zawierała wybór moich przemówień oraz felietonów, w większości publikowanych w tygodniku „Niedziela”. Po pierwszej kadencji w Senacie (2005-2007) wydałem książkę: „Prosto i jasno z Senatu”, w której rozliczyłem się przed wyborcami z mojej aktywności parlamentarnej. Niniejsza książka, podobnie jak dwie poprzednie, zawiera niektóre z moich przemówień w Senacie VII kadencji, a także wybór felietonów politycznych pisanych dla tygodnika „Niedziela” w ramach rubryki „Widziane z Senatu”. Całość książki ma wyraźną cezurę czasową i polityczną: przed i po katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Uważam, że była to największa tragedia w naszych dziejach, w której zginęła para prezydencka oraz elita polskich polityków wszystkich opcji. Dziś już wiadomo, że w roku wyborów prezydenckich to wydarzenie było jak spełniające się marzenie, wykorzystane bezwzględnie przez jeden obóz polityczny – Platformę Obywatelską. Ale ta ogromna władza skupiona w rękach PO oznacza też największą w obecnej dobie odpowiedzialność za państwo. Już nie będzie można twierdzić, że reformy w Polsce się nie udają, bo rządowi przeszkadza prezydent. Mając pełnię władzy, trzeba pokazać, co się potrafi. (kliknij aby pobrać książkę w formacie pdf widziane_z_senatu.pdf)


„Idzie wierna Warszawa”wierna_wawa
Czesław Ryszka

Jubileusz 300-lecia Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę jest dobrą okazją odtworzenia historii ruchu pątniczego do duchowej stolicy Polski, Częstochowy i Jasnej Góry. Pielgrzymowanie to sięga samych początków, czyli 1382 roku (…). Warszawa zaczęła regularnie pielgrzymować na Jasną Górę od 1711 roku. To wówczas Bractwo Pięciorafskie zainicjowano doroczną Pielgrzymkę Pieszą z kościoła pw. Świętego Ducha, gdzie posługę duszpasterską pełnili ojcowie paulini. Była to pokutna pielgrzymka do Matki Bożej na Jasną Górę podczas zarazy, jaka ogarnęła Warszawę w pierwszej dekadzie XVIII wieku, pochłaniając wiele tysięcy ofiar. Członkowie Bractwa wyjednali łaskę zatrzymania epidemii, a po powrocie złożyli ślubowanie, że pielgrzymka z Warszawy będzie udawała się każdego roku na Jasną Górę. (…) Od 1711 roku nie zmienił się charakter oraz droga tej pielgrzymki, choć inne są współcześnie warunki pielgrzymowania. Niniejsza książka jest próbą całościowego spojrzenia i ogarnięcia 300 lat pielgrzymowania ze stolicy Polski do duchowej stolicy Polaków.


„Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko. Tajemnica życia i śmierci”popieluszko
Czesław Ryszka

6 czerwca odbyła się na Placu Piłsudskiego w Warszawie uroczystość beatyfikacji księdza Jerzego Popiełuszki. Przewodniczyć legat papieski abp Angelo Amato, prefekt Kongregacji ds. Beatyfikacji i Kanonizacji. Po Mszy Świętej Traktem Królewskim ruszyła procesja z relikwiami nowego beatyfikowanego do Świątyni Opatrzności Bożej w warszawskim Wilanowie.

To było wielkie wydarzenie religijne na skalę Kościoła Powszechnego, ponieważ beatyfikacja Księdza Popiełuszki wypadła w Roku Kapłańskim, ogłoszonym przez papieża Benedykta XVI. Za tym faktem ukrywa się ważne przeświadczenie, że w naszych czasach tak duchowni jak i wierni świeccy potrzebują kapłańskiego wzorca, przewodnika i mistrza na drogach wiary.

Z tej okazji wydałem książkę o polskim nowym błogosławionym, zatytułowaną: „Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Tajemnica życia i śmierci”.

Ktoś zapyta: po co jeszcze jedna książka o Księdzu Jerzym, skoro napisano o nim niemal całą bibliotekę, tysiące artykułów i pokaźny regał książek?! Zastanawiałem się nad tym i odpowiadam, że napisałem tę książkę z potrzeby serca, a dokładniej mówiąc, z potrzeby wyrażenia hołdu dla kapłaństwa Księdza Jerzego. To nie przypadek, że Ksiądz Jerzy Popiełuszko zostaje ogłoszony Błogosławionym w Roku Kapłańskim. Dla umęczonych pracą polskich kapłanów jest to ogromny zastrzyk sił, nowy impuls, że warto całych siebie oddać dla Boga i ludzi.


„Niechciany krzyż”niechciany_krzyz
Czesław Ryszka

Niechciany krzyż to manifest wiary w Jezusa Chrystusa, a zarazem odpowiedź na znaki czasu. „Zarówno w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, wyzwolonych spod komunizmu, jak i w państwach starej Unii, podejmowane są próby zakwestionowania znaku krzyża w imię pluralizmu i demokracji. (…) inicjatorami tej walki z krzyżem są pojedyncze grupki osób z kręgów tzw. lewicy laickiej oraz ulegający ich propagandzie zwolennicy wolności od Kościoła, którzy przyjmują te inicjatywy jako coś w rodzaju nowego objawienia”.
Znany publicysta pokazuje, jak krzyż – z symbolu upokorzenia w czasach przedchrześcijańskich – stał się źródłem życia i zbawienia przez śmierć Chrystusa. Przypomina również historię europejskich reżimów, które rozpoczynały swoją działalność od „zdejmowania krzyży”.
Książkę polecamy tym, którzy chcą zgłębić istotę europejskiej tożsamości, zbudowanej na fundamencie krzyża. (kliknij aby zobaczyć spis treści)

Zachęcam do lektury. Książkę można nabyć bezpośrednio w Salwatoriańskim Ośrodku Powołań, ul. św.Jacka 16, 30-364 Kraków, tel. (0-12) 254 60 40; kom. 601 707 188 www.sop.salwatorianie.pl sop@sds.pl


„Prałat Grzegorz Augustynik. Twórca Perły Zagłębia”augustyniak
Czesław Ryszka

Każdy, kto spogląda na bryłę kościoła – sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej, staje zdumiony jej architekturą. Ta świątynia jest prawdziwą wizytówką miasta, jest perłą Zagłębia, powodem do wyjątkowej dumy. Zwiedzający wnętrze bazyliki zachwycają się także jej wystrojem. Potem, świadomie czy nie, pytają o jej historię, myśląc, że pochodzi sprzed wieków. Tymczasem świątynia ta powstawała razem z miastem, przed ponad stu laty. Jej budowniczym był ksiądz prałat Grzegorz Augustynik (1847-1929), wybitny duszpasterz, społecznik, działacz charytatywny, pisarz i patriota w jednej osobie. Z pewnością zasługuje on na pomnik, na stałe miejsce w historii miasta. A także za swoją pracę duszpasterską, pobożność i heroiczność cnót, powinien również w Kościele zająć miejsca osób otoczonych chwałą ołtarzy. Mamy dzisiaj dobry czas na ludzką wdzięczność. Wiem, że obecny proboszcz tej świątyni ksiądz kanonik Andrzej Stasiak czyni starania, aby pamięć księdza Augustynika nie zaginęła. Z jego inicjatywy napisałem książkę o tym wybitnym kapłanie, którego ksiądz prof. Jerzy Wolny, historyk, nazwał „najwybitniejszym duszpasterzem Zagłębia”.


„Niezwykłe audiencje z Janem Pawłem II Wielkim i Świętym”audiencje2
Marian Lubelski OSPPE, Czesław Ryszka

Wywiad rzeka dokumentujący pielgrzymowanie Jana Pawła II na Jasną Górę i Jasnej Góry do Papieża jest podzielony na 16 rozdziałów ukazujących różne perspektywy tych spotkań. O.Marian Lubelski wspomina m.in. swoje lata kleryckie i ks.prof.Karola Wojtyłę, który oddziaływał na wszystkich swoją religijnością. „Widać go było zawsze z brewiarzem, z różańcem w dłoniach, często klęczał, modląc się przed tabernakulum w kościele lub spowiadał” – wspomina o.Lubelski.


„Alfabet Ojca Pio”alfabet_ojca_pio
Czesław Ryszka

„Alfabet Ojca Pio” – Taki tytuł nosi najnowsza książka Czesława Ryszki, wydana w Bibliotece „Niedzieli”. Książka jest owocem wieloletnich zainteresowań Autora osobą i posłannictwem świętego stygmatyka Ojca Pio, a także pielgrzymek pisarza do San Giovanni Rotondo. Treść książki układa się według alfabetycznej listy osób bliskich i znanych Ojcu Pio – stąd tytuł „Alfabet Ojca Pio”. Autor publikacji ukazuje życie, dzieło i posłannictwo Ojca Pio poprzez świadomość osób, które Święty uzdrowił, przemienił duchowo, doprowadził do wiary. Jest to książka o ogromnym wpływie Świętego z San Giovanni Rotondo na osoby i duchowość wielu ludzi – także dzisiaj.


„Powrót do Lourdes”powrot_do_lourdes
Czesław Ryszka

Książka ukazała się z okazji jubileuszu 150-lecia objawień Matki Bożej w Lourdes, ale nie tylko. To owoc wielu powrotów autora do miejsc maryjnych objawień. Papież Benedykt XVI powiedział podczas niedawnej pielgrzymki do Lourdes, że jest to jedno „z tych miejsc, które Bóg wybrał, aby w nim odzwierciedlił się szczególny blask Jego piękna”. Jan Paweł II był w Lourdes dwukrotnie, w 1983 roku po zamachu, oraz w 2004 – ciężko chory, mając nadzieję na cud. O jakich jeszcze powrotach do Lourdes mówi moja książka? Sam tytuł nigdy nie mówi wszystkiego, choć zawsze powinien być rodzajem klucza do zrozumienia sensu książki. W tym przypadku chodzi z jednej strony – o bohaterkę książki, siostrę Irenę, która po uzdrowieniu powraca do Lourdes, aby zostać wolontariuszką, a z drugiej – mam na myśli siebie, każdego z nas, abyśmy jak najczęściej wracali do miejsc uświęconych szczególną obecnością Boga. Oczywiście, nie wszyscy mogą pielgrzymować do Lourdes, ale każdy może udać się tam duchowo. Tak było z Bernadetą: brakowało jej wszystkiego, aby wypełnić orędzie Maryi, nie miała pieniędzy, zdrowia i wykształcenia, wszystkiego, co liczy się w oczach ludzi. Ale Maryja znalazła w niej coś, o co mogła poprosić swoją „najbiedniejszą córkę”. Było to umiłowanie modlitwy, czystość serca, oddanie siebie, a potem także gorliwe korzystanie z sakramentów, bogate życie zakonne, umartwienia i ofiary za innych. Bernadeta spełniła wszystkie oczekiwania nieba. Wchodząc na drogę wskazaną jej przez Matkę Najświętszą, w krótkim czasie osiągnęła świętość. Do tego samego wzywa Maryja w Lourdes wszystkich wierzących.

Zachęcam do lektury. Książkę można nabyć bezpośrednio w Oficynie Wydawniczej „ADAM”, 02-729 Warszawa, ul Rolna 191/193, tel. 22-8433723; www.oficyna-adam.com.pl

„Powrót do Lourdes” – to tytuł nowej książki naszego redakcyjnego kolegi, senatora Czesława Ryszki. Książka ukazała się z okazji 150. rocznicy objawień Matki Bożej, ale nie tylko. To owoc wielu powrotów do miejsc maryjnych objawień. Papież Benedykt XVI powiedział podczas niedawnej pielgrzymki do Lourdes, że jest to „jedno z tych miejsc, które Bóg wybrał, aby w nim odzwierciedlił się szczególny blask Jego piękna”. Jan Paweł II był w Lourdes dwukrotnie: w 1983 r. – po zamachu oraz w 2004 r. – już bardzo ciężko chory. O jakich jeszcze „powrotach do Lourdes” mówi książka Czesława Ryszki?


„Niezwykłe audiencje”audiencje
Marian Lubelski OSPPE, Czesław Ryszka

W niniejszej książce-albumie ojciec przeor Marian Lubelski w rozmowie z Czesławem Ryszką ukazują więzi z Papieżem widziane od strony jasnogórskiego klasztoru, a także z perspektywy ich osobistych przeżyć. Przewija się w tych wspomnieniach i refleksjach miłość do osoby Jana Pawła II, do Stolicy Apostolskiej, stąd kiedy już nie ma fizycznie wśród nas Jana Pawła II, wielkiego Papieża, każde wspomnienie o nim jest podziękowaniem Bogu za niezwykłego Następcę św. Piotra, który na Stolicę Apostolską powołany został z Krakowa.
Ta książka dodatkowo jest jakby wyrazem hołdu dla Matki Bożej Jasnogórskiej za to, że prowadziła Jana Pawła II drogami polskiej pobożności maryjnej. Niech te „Niezwykłe audiencje” wspominające spotkania z Janem Pawłem na Watykanie i na Jasnej Górze, pomogą każdemu włączyć się w modlitwę za Umiłowanego Jana Pawła II – Pierwszego Papieża-Polaka, którego, wyrażam taką nadzieję, wkrótce będziemy czcić na ołtarzach. (Z przedmowy, ks. kard. Stanisława Dziwisza).
Marian Lubelski OSPPE, Czesław Ryszka, NIEZWYKŁE AUDIENCJE. Przedmowa Ks. Kard. Stanisław Dziwisz, PAULINIANUM, WYDAWNICTWO ZAKONU PAULINÓW Jasna Góra–Kraków 2007.

Przed tegorocznym Dniem Papieskim ukazał się album pt. „Niezwykłe audiencje”, który jest świadectwem bliskich relacji Jana Pawła II z jasnogórskim klasztorem. W tej książce o. Marian Lubelski, przeor Jasnej Góry w latach 2002-2005, w rozmowie z Czesławem Ryszką wspomina wydarzenia, które świadczą o trwałej łączności osobistej i duchowej Papieża z Jasnogórską Matką. Serdeczna więź z Tą, której słowami „Totus Tuus” zawierzył całego siebie, umacniała się podczas kolejnych, rozpoczętych jeszcze w dzieciństwie, pielgrzymek. Kiedy został następcą św. Piotra, mówił, że jest papieżem „wziętym spod Jasnej Góry”, i prosił o modlitwę „na Jasnej Górze i wszędzie”.
O. Marian Lubelski wielokrotnie brał udział w spotkaniach z Ojcem Świętym. Był m.in. świadkiem zamachu na Papieża 13 maja 1981 r., uczestniczył w Pielgrzymce Narodowej Polaków w maju 2003 r. – wtedy z okazji 25-lecia papieskiej posługi przekazał Ojcu Świętemu w darze kopię wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej, był także w Watykanie w ostatnich dniach życia Jana Pawła II, na wieść o pogarszającym się stanie jego zdrowia wraz z tysiącami pielgrzymów czuwał na Placu św. Piotra w nocy z 31 na 1 kwietnia 2005 r. Wśród dramatycznych opowieści o historycznych już dziś wydarzeniach, w których o. Marian Lubelski wziął udział, jest również przekaz z pogrzebu Jana Pawła II.
Zawarte w albumie relacje o. Lubelskiego, uczestnika i świadka wydarzeń, jego refleksje nad znaczeniem osoby Jana Pawła II dla Polski i Kościoła, a także zdjęcia pozwalają nam lepiej zrozumieć znaczenie ponad 26 lat posługi na Stolicy Piotrowej Papieża Polaka, czasu, w którym żyliśmy, dotykając jego wielkości i świętości.


„Prosto i jasno z Senatu”prosto_i_jasno_z_senatu
Czesław Ryszka

Po blisko 20 latach wolności polska scena polityczna nie wykrystalizowała się, o czym świadczy bolesny fakt, że największy podział przebiega paradoksalnie między dwiema partiami wywodzącymi się z pnia Solidarności. Tymczasem oczekiwania społeczne były inne: po zwycięskich dla Prawa i Sprawiedliwości (PiS) wyborach z 25 września 2005 r. powinna była powstać wielka koalicja z Platformą Obywatelską (PO). Z pewnością wówczas udałoby się wspólnie szybciej i łatwiej naprawić państwo, uchwalić konieczne ustawy, wprowadzić reformy, zmienić konstytucję, wykorzystać dobrą koniunkturę i rozwój gospodarczy, zatrzymać w kraju młodych i zdolnych Polaków, zapobiec postępującej degradacji moralnej społeczeństwa…

Dlaczego koalicja PO-PIS-u nie powstała? Jaki był mniejszościowy rząd Kazimierza Marcinkiewicza? Co udało się wykonać koalicyjnemu rządowi Jarosława Kaczyńskiego? Jaki był Senat VI kadencji? A także liczne refleksje o mediach i kulturze, o życiu Polonii na Zachodzie oraz w Ameryce Południowej, wybór ważniejszych przemówień w Senacie, felietony pisane do tygodnika „Niedziela” w ramach rubryki „Prosto i jasno”, również kilka innych tekstów, zamieszczanych w różnych czasopismach – to wszystko można znaleźć w najnowszej książce Czesława Ryszki „Prosto i jasno z Senatu” (pobierz książkę w formacie pdf „Prosto i jasno z senatu).


„Sanktuarium pod Świętym Krzyżem”sankt_pod_sw_krzyzem
Czesław Ryszka

Na terenie diecezji radomskiej w Kałkowie-Godowie k. Starachowic 15 września o godz. 11 podczas uroczystej Mszy św. prymas Polski kard. Józef Glemp ukoronuje papieskimi koronami łaskami słynący obraz Matki Bożej Bolesnej – Pani Ziemi Świętokrzyskiej. Ze wzniesienia w tym sanktuarium widać w oddali ciemny masyw klasztoru na Świętym Krzyżu. Tam stanął w X wieku krzyż Chrystusa, tu po 10 wiekach „upomniała się” o swoje miejsce pod krzyżem Matka Boża. Ona też w sposób szczególny patronowała powstającym tu niezwykłym dziełom, które daleko przekraczają ideę sanktuarium maryjnego, o czym świadczą: Wioska dla Dzieci Niepełnosprawnych, Dom Ludzi Starszych im. Sue Ryder, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywizacji zawodowej, stała akcja pomocy rodzinom wielodzietnym, eremy – pustelnie dla osób czasowo spragnionych samotności, ośrodek dla osób niesłyszących czy Golgota – miejsce patriotyczne dla upamiętnienia martyrologii narodu polskiego. Tak szeroko i bogato rozbudowane sanktuarium maryjne biskup ordynariusz Zygmunt Zimowski nazwał duchowym kapitałem Kościoła nie tylko diecezji radomskiej, ale całej naszej Ojczyzny. Ponadto liczne inicjatywy duszpasterskie, wśród których należy wymienić dobrze rozwinięte duszpasterstwa trzeźwości, głuchoniemych, obrony życia, przedstawienia teatralne ukazujące życie Jezusa, szopkę świętokrzyską… zaspokajają niemal wszystkie potrzeby religijne i kulturalne pielgrzymów i turystów.


„Infułat z Suchedniowa”infulat
Czesław Ryszka

Niezwykła książka opisująca historię ks. proboszcza Józefa Wójcika oraz los księży, którzy byli prześladowani za wiarę. Dali oni tym samym niesamowicie bohaterskie świadectwo wiary, umiłowania Boga i ludzi. Ta książka ukazuje jakże drastyczną, ale zarazem pouczającą prawdę o polskich duchownych.

„Ksiądz infułat Józef Wójcik to jeden z wielu kapłanów w naszej ojczyźnie, którzy w trudnych dla Kościoła latach PRL-u dali bohaterskie świadectwo wiary, umiłowania Boga i ludzi. Przyjmowane przez niego z godnością cierpienia, zadawane przez komunistycznych urzędników, przez oficerów Służby Bezpieczeństwa, nie tylko go nie złamały, przeciwnie – umocniły w duszpasterskiej posłudze” – napisał kard. Stanisław Dziwisz we wstępie do książki „Infułat z Suchedniowa”, której bohaterem jest ks. inf. Józef Wójcik.


„Uśmiech najpiękniejszej z Matek”usmiech_najpiekniejszej
Czesław Ryszka

Czesław Ryszka, pisarz i polityk, senator obecnej kadencji, doskonale znany czytelnikom z publikowanych od wielu lat w „Niedzieli” felietonów z cyklu „Prosto i jasno”, jest autorem wydanej niedawno książki poświęconej dziejom sanktuarium leśniowskiego, a zatytułowanej „Uśmiech Najpiękniejszej z Matek”. Tak jak w poprzednich książkach autor łączy tutaj swoje zainteresowania historią, teologią i literaturą. Postać zakonnika o. Augustyna jest wątkiem łączącym najnowszą książkę z wydaną wcześniej, poświęconą Jasnej Górze trylogią, na którą złożyły się: „Jasnogórska opowieść”, „Przeor Kordecki” i „Blizny”. Konwencja, jaką przyjął autor, pozwala przedstawić w sposób literacki fakty znajdujące dokumentalne potwierdzenie w klasztornych archiwach, m.in. w Księdze Łask otrzymanych za przyczyną Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin. Książka jest jednocześnie zaproszeniem do nawiedzenia sanktuarium, którym od 300 lat opiekują się ojcowie paulini, i do spotkania z Najpiękniejszą z Matek. O. Zbigniew Ptak, kustosz sanktuarium, zwraca się do Czytelników następującymi słowami: „Drogi Czytelniku! Jeśli lubisz być zaskakiwany, jeśli lubisz się dziwić (a taka postawa, jak wiadomo, jest domeną młodych wewnętrznie), to przyjmij zaproszenie do Leśniowa. Twoje zdumienie nad tym, co zobaczysz, a może i nad tym, czego doświadczysz, będzie tak wielkie, że zrodzi żal, wypowiedziany być może w słowach: «Dlaczego tak późno znalazłem to miejsce?» Ta książka z pewnością pozwoli Ci odkryć to niezwykłe miejsce i jeszcze niezwyklejsze działanie Najpiękniejszej z Madonn Polskiej Ziemi”.


„Blizny”blizny
Czesław Ryszka

Skąd się wzięły blizny na Obrazie Matki Bożej Częstochowskiej? Będąc po lekturze książki Czesława Ryszki pt. Blizny, zadałem takie pytanie 17 osobom – uczestnikom studiów doktoranckich. Oto, jakie uzyskałem odpowiedzi: 6 osób (35,4%) odpowiedziało, że nie wie; jedna osoba (5,8%) odpowiedziała, że blizny to pozostałość po uszkodzeniach Obrazu, wynikłych podczas próby jego kradzieży; 10 osób (58,8%) wskazało, że zostały one dokonane ręką jakiegoś najeźdźcy, który targnął się na polską świętość (niektórzy mówili o najeździe tatarskim, inni szwedzkim, tureckim czy niemieckim). Krótko mówiąc, razi w tych odpowiedziach nieznajomość prawdy historycznej o skarbie polskiej kultury i największej dla Polaków świętości, jaką jest Obraz Matki Bożej Częstochowskiej.


„Faustyna. Duchowa droga Świętej”faustzna1
Czesław Ryszka

Książka na 100-lecie urodzin Sekretarki Bożego Miłosierdzia. Autor przedstawia życie i duchowość św. siostry Faustyny Kowalskiej. Dzięki wielokrotnym odniesieniom do Dzienniczka Czytelnik odkryje prawdziwy portret Świetej. Książka ukazuje też możliwości życia według wskazań św. Faustyny.

Z okazji 100. rocznicy urodzin św. siostry Faustyny Kowalskiej, przypadającej 25 sierpnia br., w Bibliotece „Niedzieli” ukazała się książka Czesława Ryszki, zatytułowana: „Faustyna. Duchowa droga Świętej”. Przedmowę do książki napisał abp Stanisław Nowak.


„Godzina Fatimy”fatima1
Czesław Ryszka

Orędzie fatimskie w trzecim tysiącleciu wiary ma być jedną z głównych dróg Kościoła – uważa Jan Pawel II. Obraz zwycięstwa Maryi jest znakiem eschatologicznym, zapowiadającym koniec czasów, zbliżenie się paruzji. Blisko trzy wieki temu św. Ludwik Grignion de Montfort, Mariolom szczególnie bliski duchowości Jana Pawla II, ujął ten temat w następujący obraz: pierwsze przyjście Jezusa dokonało się w poniżeniu, dlatego też Jego Matka była pokorna służebnicą, ukrytą przed światem. Na końcu czasów Chrystus objawi się w całej wspaniałości, a Jego Matka poprzedzi Go jako Pani i Królowa. Św. Ludwik w Traktacie o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny nazywa Matkę Bożą prawdziwa Perła, która najpełniej odkrywa tajemnicę człowieka, świata i Kościoła. Uważa, że Maryja będzie jaśniejącym znakiem poprzedzającym koniec historii, przypominającym, że trzeba się przygotować na przyjście Pana. Tak właśnie triumf Maryi ukazuje orędzie fatimskie.

W tekście Czesława Ryszki „Fatima przed finałem”, zamieszczonym w „Niedzieli” nr 9 z 27 lutego br., była mowa o s. Łucji, która zmarła 13 lutego 2005 r. w klasztorze karmelitańskim w Coimbrze w Portugalii. Znawcy orędzia fatimskiego twierdzą, że s. Łucja, ostatnia z trójki fatimskich dzieci widzących w 1917 r. Matkę Bożą, na wieść o nagłym przewiezieniu Jana Pawła II do kliniki Gemelli, 1 lutego br., ofiarowała swoje życie, aby Papież mógł wypełnić do końca misję, o której jest mowa w orędziu fatimskim. Jaką misję? Mówi o tym najnowsza książka naszego redakcyjnego kolegi, zatytułowana „Godzina Fatimy”.


„Spotkania z egzorcystami”spotkanie_z_egzorcystami
Czesław Ryszka


„Święta z Kalkuty”swieta_z_kalkuty
Czesław Ryszka


„Zwyciężyłaś, zwyciężaj. Matka Boża w dziejach narodu polskiego”zwyciezylas_zwyciezaj
Czesław Ryszka


„Zwycięzca pod mieczem. Opowieść o św. Stanisławie Biskupie”zwyciezca_pod_mieczem
Czesław Ryszka

„Zwycięzca pod mieczem” – to tytuł najnowszej książki Czesława Ryszki opowiadającej historię św. Stanisława, biskupa i męczennika. Ukazała się w 750. rocznicę kanonizacji głównego Patrona Polski. Książka jest pierwszą w naszych czasach opowieścią biograficzną o męczeńskim Biskupie, napisaną przystępnym językiem i bardzo przejrzyście. „Zwycięzca pod mieczem” to znamienny tytuł, wskazujący na istotę chrześcijańskiej ofiary, owocującej zwycięstwem na wzór Chrystusa.

„Stanisław jest przykładem nieskazitelnej postawy człowieka, który działał na styku polityki i moralności. Kardynał Wyszyński nazwał go «patronem ładu moralnego» i to podkreśla także Jan Paweł II” – mówił Czesław Ryszka podczas prezentacji swej książki „Zwycięzca pod mieczem” w krakowskim klasztorze Paulinów Na Skałce w dniu 21 maja 2003 r.


„Przeor Kordecki”przeor1
Czesław Ryszka

Książka o Przeorze z czasów potopu, Augustynie Kordeckim – kolejna po Jasnogórskiej opowieści – łączy dzieje siedemnastowiecznej Polski z tym wszystkim, co miało związek z jasnogórskim Sanktuarium.


„Jasnogórska opowieść”jasnogorska
Czesław Ryszka

Kiedy w czerwcu 2002 roku przeor Jasnej Góry, O. Marian Lubelski, zaproponował autorowi napisanie książki – o historii Cudownego Obrazu i klasztoru, nie wiedział że realizuje jedno z marzeń znanego w kręgach katolickich pisarza Czesława Ryszki. Autor z ogromną radością przyjął propozycję. Aby w pełni oddać się pracy na kilka miesięcy zamieszkał w celi klasztornej, tym samym uczestnicząc w życiu pauliańskiej wspólnoty. Dziś trzymamy w rękach powieść która przybliża nam nie tylko historię Jasnogórskiego Klasztoru, cudownego obrazu, objawień i cudów dokonanych w tym świętym miejscu, ale też stanowi piękną opowieść z której autor wydobył najcenniejsze perły jasnogórskiego skarbca, aby umocnić Czytelników w ufnej wierze, że ten kto się do Jasnogórskiej Matki ucieka, ten się nigdy nie zawiedzie.

Czekaliśmy na tę książkę od lat. Po „Jasnogórskich spotkaniach” Jana Dobraczyńskiego oraz „Sześciu wiekach jednego panowania” Marii Starzyńskiej nie było książki o Jasnej Górze – takiej „do czytania”. Ukazujące się piękne albumy i przewodniki o Jasnej Górze nie mogły zaspokoić potrzeby wzruszenia, płynącej ze spokojnej lektury. Teraz mamy „Jasnogórską opowieść”, która sprawi wiele radości miłośnikom dobrej książki religijnej.
Jej autorem jest nasz redakcyjny kolega Czesław Ryszka.


„Być pielgrzymem”byc_pielgrzymem
Czesław Ryszka

„Być pielgrzymem” – taki tytuł nosi książka naszego redakcyjnego kolegi Czesława Ryszki. Zawiera wybór jego publicystyki religijnej. Słowo „pielgrzym” – jak pisze Autor we wstępie – jest kluczem chrześcijańskiego życia, symbolem i syntezą wszystkich życiowych poczynań człowieka. A co ma być celem tego pielgrzymowania?


„Upragniona świętość. Bł. Sancja Janina Szymkowiak”upragniona_swietosc
Czesław Ryszka


„Ocalić wartości. Różaniec z Janem Pawłem II”ocalic_wartosci
Czesław Ryszka


„Jan Paweł II Wielki”jpIIwielki
Czesław Ryszka

Jan Pawel II Wielki. Takim przydomkiem nazwa Papieża-Polaka dopiero potomni, jednak już dzisiaj możemy uznać znaczenie tego pontyfikatu za wyjątkowe. Przypadł bowiem na czasy próby objawiającej się brakiem pokoju, dominacją systemów totalitarnych, niepokojem sił przyrody, a przede wszystkim upadkiem moralnym człowieka. Jego przejawy to szerzące się postawy cynizmu i okrucieństwa, terroryzmu i przestępczości na niespotykaną dotąd skalę, zabijania nienarodzonych i starców, propagowania zycia „na luzie” – bez Boga, bez zasad moralnych. Konsekwencją jest cierpienie milionów ludzi, niezdolność wielu do miłości i wierności, rozpad rodzin, coraz częstsze choroby psychiczne, wzrost liczby samobójstw…

Wielkość tego pontyfikatu to nie tylko liczba pielgrzymek, audiencji, kanonizacji i beatyfikacji, spotkań, encyklik… Prawdziwa wielkość – to niepodważalny wypływ na wydarzenia końca XX wieku. Kościół i świat w XXI wieku będą rozwijały się pod wpływem pontyfikatu Papieża-Polaka, jego stylu rządzenia i duszpasterstwa, jego nauczania, a może jeszcze bardziej – jego świadectwa – aż do przelania krwi.

Ukazała się nowa pozycja książkowa o Ojcu Świętym, zatytułowana „Jan Paweł II Wielki”. Jej promocja odbyła się m.in. w sosnowieckiej katedrze w czasie Mszy św. za Ojczyznę i Jana Pawła II 16 listopada br. Z Czesławem Ryszką, jej autorem, rozmawia Piotr Lorenc.


„Życie i cuda polskich świętych kanonizowanych i beatyfikowanych przez Jana Pawła II”zycie_i_cuda
Czesław Ryszka, G. Bartoszewski i S. Budzyński

Nakładem Oficyny Wydawniczej „ADAM” ukazała się książka zatytułowana: „Życie i cuda polskich świętych kanonizowanych i beatyfikowanych za pontyfikatu Jana Pawła II”. Jej współautorem, obok o. Gabriela Bartoszewskiego i Stefana Budzyńskiego, jest Czesław Ryszka. Z Czesławem Ryszką rozmawia Piotr Lorenc.


„Prymas na trudne czasy”przmas
Czesław Ryszka

Życiorys Prymasa Tysiąclecia. Czesław Ryszka ukazuje Stefana kardynała Wyszyńskiego jako wielkiego Polaka, męża stanu, wiernego świadka losów Kościoła i Ojczyzny, który przeprowadził polski naród przez lata komunizmu. Dziedzictwo Prymasa jest aktualne w obecnych zagrożeniach dzięki jego nauczaniu o ładzie moralnym, prawdzie obiektywnej, porządku prawnym w państwie i nadprzyrodzonej wspólnocie Kościoła.

Obchodzimy Rok Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, uchwalony przez Sejm RP w setną rocznicę jego urodzin. Również w tym roku 6 lutego zakończył się w Warszawie proces informacyjny Wielkiego Prymasa. Akta powędrowały do Watykanu. Można mieć nadzieję, że Jan Paweł II wkrótce wyniesie sługę Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego na ołtarze. Z okazji tych prymasowskich wydarzeń Edycja Paulińska w Częstochowie wydała książkę zatytułowaną „Prymas na trudne czasy” . Z jej autorem, Czesławem Ryszką, posłem na Sejm, rozmawia Piotr Lorenc.


„Solidarny w miłości. Bł. Edmund Bojanowski”solidny_w_milosci
Czesław Ryszka


„Dom na skale. Jan Paweł II do polskich rodzin w czerwcu 1999 roku”dom_na_skale
Czesław Ryszka, Elżbieta Ryszka


„Odzyskana wielkość. Opowieść o Bogdanie Jańskim, Założycielu Zgromadzenia Zmartwychwstańców”odzyskana_wielkosc
Czesław Ryszka


„Matka Kościołów. Katedra Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu”matka_kosciolow
Czesław Ryszka


„Apostoł Polski. Rzecz o Słudze Bożym Bernardzie Łubieńskim”apostol_polski
Czesław Ryszka


„Fatima, objawienie końca czasów”fatima_objawienia_konca_czasow
Czesław Ryszka


„Klejnot Czeladzi. Kościół św. Biskupa i Męczennika”klejnot_czeladzi
Czesław Ryszka


„Papież końca czasów”papkonieccyasow1
Czesław Ryszka

Stoimy u progu nowego tysiaclecia. Jan Pawel II byl świadom tego niezwykłego spotkania czasów. Uważal, że Bóg powołał go, aby wprowadzić Kościół w trzecie tysiąclecie. To czas wielkiej próby, ale i wielkich nadziei. Czesław Ryszka, dziennikarz i literat próbuje przedstawić Jego pontyfikat na tle aktualnej sytuacji Kościola i świata.


„Zaczęło się w Asyżu”zaczelo_sie_w_asyzu
Czesław Ryszka


„Obrazy końca czasów”obrazy_konca_czasow
Czesław Ryszka


„Stygmatycy”stygmatycy
Czesław Ryszka


„Winnica Padre Pio”winnica_padre_pio
Czesław Ryszka