POLACY MUSZĄ CZUĆ SIĘ BEZPIECZNI

Zaostrza się spór w komentowaniu sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego przez tzw. opozycję totalną, czyli PO, Nowoczesną oraz KOD. W zasadzie nie dziwię się opozycji, że zależy jej na zaostrzaniu debaty politycznej, na podgrzewaniu sporów. Natomiast budzą sprzeciw działania sędziów SN, a także sędziów NSA, którzy nakłaniają sądy powszechne oraz samorządy do buntu prawniczego. Pytanie zasadnicze: czy w Polsce ustawy uchwala Sejm i Senat, czy też mamy państwo prawa czy raj dla prawników, którzy nie uznają roli parlamentu?

Nie bacząc na to, rząd pracuje na pełnych obrotach, zaś większość parlamentarna nie zważając na przeszkody, uchwala kolejne dobre ustawy dla Polaków. I tak po ustawie o ochronie ziemi i lasów przed wykupem przez cudzoziemców, po uchwaleniu bezpłatnych  leków dla seniorów, mamy nowelizację ustawy o Karcie Polaka, która wychodzi naprzeciw tym Polakom na Wschodzie, którzy chcą nie tylko Polskę odwiedzić, ale i osiedlić się u nas na stałe. Ustawa daje naszym rodakom wybór: jeżeli chcecie mieszkać tam, gdzie mieszkali wasi ojcowie, dziadkowie, będziemy wam nadal pomagać w podtrzymywaniu polskości poza granicami kraju, ale jeżeli chcecie przyjechać do macierzy, również dajemy wam taką możliwość i wspieramy was przy osiedleniu się. Według nowej ustawy, posiadacz Karty Polaka który przyjedzie do Polski z zamiarem osiedlenia się na stałe, otrzyma bezpłatnie kartę stałego pobytu, następnie po roku – obywatelstwo polskie, a w tym czasie może liczyć na różnego rodzaju pomoc w tym najtrudniejszym okresie adaptacji. Ważnym zapisem ustawy jest pomoc rodakom w sytuacjach szczególnych: kiedy będzie zagrożone ich zdrowie bądź życie, będą traktowani jak obywatele polscy.

Kolejna uchwalona ustawa dotyczy zakazu propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego w nazwach budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, nazw dróg, ulic, mostów i placów, które upamiętniałyby osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny. Uważam, że jest to historyczna i przełomowa ustawa, która sprawi, że wreszcie będziemy mogli powiedzieć: nastąpił symboliczny koniec komunizmu. A szacuje się, że w całym kraju istnieje jeszcze ok. 1300 nazw, które gloryfikują system komunistyczny.

Kolejna ważna ustawa dotyczy ochrony dzieci przed wszelkimi formami wyzysku seksualnego i nadużyć seksualnych. To kategoria przestępstw o szczególnie okrutnym, brutalnym charakterze. Niestety, dane policji są zatrważające: średnio co drugi dzień łapany jest jakiś pedofil, przestępca seksualny. Oznacza to, że dotychczasowa działalność państwa polegająca na łapaniu przestępców i umieszczaniu ich w więzieniu, nie zdaje egzaminu. Potrzebne są nowe działania państwa zwłaszcza o charakterze prewencyjnym. Stąd pojawił się w ustawie dość drastyczny, ale jedyny możliwy zapis: o rejestrze przestępców seksualnych wobec dzieci. Rejestr, który pozwoli obywatelom, głównie rodzicom, na szeroki dostęp do informacji nie tylko o ogólnych zagrożeniach pedofilią, ale także o konkretnych osobach, przed którymi należy lepiej chronić własne dzieci.

Z innych, dobrych ustaw wspomnę, że nie będzie już milionowych wynagrodzeń dla osób kierujących spółkami Skarbu Państwa. Zmieniona została tzw. ustawa kominowa sprzed 16 lat, która dopuszczała do wielu patologii. Ponadto jest już w Sejmie duża ustawa medialna, która ma zagwarantować misyjność mediów publicznych, da niezależność dziennikarską, a także stworzy solidny fundament finansowy dla mediów. Władze mediów publicznych będą powoływane przez Radę Mediów Narodowych, zaś wprowadzona opłata audiowizualna zapewniająca mediom publicznym odpowiednią ilość środków na wypełnianie misji, będzie wynosić 15 zł miesięcznie (osoby w trudnej sytuacji materialnej oraz seniorzy będą z niej zwolnieni).

Nadszedł również czas na gruntowne zmiany i usprawnienie pracy Instytutu Pamięci Narodowej. Nie będzie już problemu m.in. z badaniem materiału genetycznego rodzin ofiar represji komunistycznych i przeciągającymi się pracami ekshumacyjnymi; IPN dostanie również skuteczne narzędzia do walki z niszczeniem dobrego imienia Polski. Co ważne, nowelizacja zakłada likwidację zasobu zastrzeżonego w IPN, a jego akta zostaną przeanalizowane pod kątem bezpieczeństwa państwa. Z innych spraw można wspomnieć zmiany w MON: zabiegamy o stałą obecność wojsk NATO w Polsce i Europie Środkowej. To jest strategiczne zadanie z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa. Polacy muszą czuć się bezpieczni – ta zasada przyświeca właściwie wszystkim zmianom.