Życiorys

CZESŁAW RYSZKA dziennikarz, pisarz i polityk, urodził się w 1946 roku w Goławcu (obecnie miasto Lędziny). Ukończył polonistykę oraz teologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Żonaty, trójka dorosłych dzieci, mających własne rodziny. Żona, Elżbieta, również po studiach na KUL, prowadzi poradnię przedmałżeńską, przez lata wykładała w Instytucie Pedagogicznym Ignatianum w Krakowie (Filia w Sosnowcu).

…z rodziną

Pracę zawodową rozpoczynał na KUL-u w Zakładzie Badań nad Literaturą Religijną. Następnie pracował 6 lat jako redaktor tygodnika „Gość Niedzielny” w Katowicach, potem przez 10 lat kierował działem religijnym w tygodniku „Katolik” wychodzącym w Katowicach. Od 1993 był redaktorem, a od 2011 r. publicystą w ogólnopolskim tygodniku „Niedziela” wychodzącym w Częstochowie. Prowadził tam stałą rubrykę społeczno-polityczną, zatytułowaną „Prosto i jasno z Sejmu”, „Prosto i jasno z Senatu”, „Widziane z Senatu”, obecnie „Prosto i jasno”. W latach 1997-2001 był posłem na Sejm AWS z okręgu sosnowieckiego. Pracował w Komisjach Rodziny oraz Kultury i Środków Przekazu. Wydał książkę zatytułowaną „Prostu z Sejmu”, będącą zbiorem wybranych przemówień oraz tekstów publikowanych na łamach tygodnika katolickiego „Niedziela”. W kadencji 2005-2007 jako senator PiS z okręgu częstochowskiego był zastępcą przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu, ponadto pracował w Komisji Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz należał do Komisji Środowiska. W kadencji 2007-2011 jako senator z Częstochowy należał do Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Środowiska. W lutym 2015 r. wygrał wybory uzupełniające do Senatu w okręgu katowickim, obejmującym miasta Tychy, Mysłowice oraz powiat bieruńsko-lędziński. W IX kadencji Senatu, od jesieni 2015 r. został kolejny raz senatorem w okręgu katowickim. Jest wiceprzewodniczącym Komisji Kultury i Środków Przekazu, a także pracuje w Komisji Środowiska.

Autor ponad 80 książek. Ponadto ma na swoim koncie kilka tysięcy artykułów w prasie krajowej i zagranicznej. Pracę literacką rozpoczął od wydania kilku tomików wierszy. Jeden z nich pt. „Pełnia czasu” został nagrodzony na Łódzkiej Wiośnie Poetyckiej” (1979). W swojej twórczości łączy zainteresowania historią, teologią oraz literaturą. Opublikował na ten temat wiele artykułów popularno-naukowych, a także książki „Milczący obecny. Szkice o pisarzach katolickich” (Księgarnia św. Jacka, Katowice 1984), oraz „Na tropach Boga. Przygoda z literaturą XX wieku” (Wydawnictwo Homo Dei , Kraków 1999).

Wszystkie książki Czesława Ryszki łączy temat religijny. Na pytanie: skąd te pasje, autor odpowiada, że nie ma poważniejszej, ciekawszej i sensowniejszej rzeczy na świecie niż religia. Dlatego wiele miejsca w swoich książkach poświęca autor popularyzacji najważniejszych zagadnień chrześcijaństwa, w tym tematyki eschatologicznej. Popularnością czytelników w tym temacie cieszyły się dwie książki: „Obrazy końca czasów” (1993) oraz „Apokalipsa i miłosierdzie” (1996), będące próbą uporządkowania tematyki końca świata, losów człowieka i świata w świetle katolickiej teologii. W „Obrazach końca czasów” rozważa autor cztery zagadnienia – jak je nazwał – eschatologiczne. Są to: zagłada nuklearna, zagłada ekologiczna, epidemia AIDS oraz manipulacje genetyczne. To są największe wyzwania naszych czasów. Książka omawia również szerzącą się tzw. „kulturę śmierci”, przejawiającą się poprzez aborcję, eutanazję, promowanie tzw. małżeństw homoseksualnych, pornografii czy też sekt. Jak dodaje autor, te książki mają pomóc również obronić się katolikom przed różnymi przepowiadaczami przyszłości i szarlatanami religijnymi, którzy swoimi teoriami wywołują zamieszanie w świadomości wierzących. Chrześcijaństwo ma uporządkowaną eschatologię, wystarczy ją poznać, aby przekonać się, jak naiwne, bzdurne i niebezpieczne głosi się dzisiaj teorie, zwłaszcza te oparte na przepowiedniach i wróżbach, czytaniu z gwiazd czy kart, sięganiu do magii, satanizmu lub scientologii. To prawda, że przed światem stoją dzisiaj niemal apokaliptyczne wyzwania, jednak podstawowe zagrożenia leżą w tym, że oszałamiającemu rozwojowi techniki nie towarzyszy rozwój etyczny człowieka. To wielu napawa przerażeniem, budzi strach.

Najobfitszym działem zainteresowań pisarskich Czesława Ryszki jest tematyka hagiograficzno-biograficzna. Liczne książki dotyczą postaci świętych oraz kandydatów na ołtarze. Są to: „Pisane w Asyżu” (1985) oraz „Zaczęło się w Asyżu” (1993) – o św. Franciszku, „Winnica Padre Pio” (pierwsze wyd. 1988), „Stygmatycy” (pierwsze wyd. 1992), „Apostoł Polski” (o Słudze Bożym o. Bernardzie Łubieńskim), „Odzyskana wielkość” (o założycielu Zmartwychwstańców Bogdanie Jańskim), „Solidarny w miłości” (o założycielu zgromadzenia Służebniczek bł. Edmundzie Bojanowskim), „Upragniona świętość” (o bł. Sancji Janinie Szymkowiak), „Prymas na trudne czasy” (o Słudze Bożym Kardynale Wyszyńskim), „Zwycięzca pod mieczem” (o św. Stanisławie Biskupie i Męczenniku), „Święta z Kalkuty” (o Matce Teresie), „Szermierz Niepokalanej” (o założycielu zgromadzenia Księży Marianów o. Stanisławie Papczyńskim), „Faustyna. Duchowa droga Świętej”, „Łaska objawień. Barbara Samulowska z Gietrzwałdu”, „Infułat z Suchedniowa” (o ks. Józefie Wójciku), „Prałat Grzegorz Augustynik. Twórca Perły Zagłębia”, „Spełnione powołanie. Maria Szymanowska 1901-1983”, „Bł. Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Tajemnica życia i śmierci”, i inne.

Czesław Ryszka jest również współautorem książki „Życie i cuda polskich świętych Jana Pawła II” (Warszawa 2001). W książkach Czesława Ryszki o świętych widoczne jest poszukiwanie oraz interpretacja nadzwyczajnych zjawisk w religii, znaków i darów nadprzyrodzonych, jakie opisywane osoby posiadały. Czytelnik ma wówczas przekonanie, że świat jest pełen nadzwyczajnych ludzi, objawia nam Bożą wszechmoc i potęgę. Typowym przykładem może być książka o franciszkańskim zakonniku Ojcu Pio z San Giovanni Rotondo we Włoszech, wyniesionym przez Jana Pawła II na ołtarze. Jego życie to w wielu przypadkach „mrożąca krew w żyłach” historia miłości do Boga i bliźnich. Rozlicznych darów Ojca Pio nie da się wytłumaczyć pomijając Boga. Jak dopowiada autor, tacy ludzie jak Ojciec Pio interesują go nie tylko jako pisarza, ale człowieka sprawdzającego pewne fakty religijne. Wszak każda religia utkana jest z tajemniczych wydarzeń i objawień. Próba zajrzenia „za kulisy” tych niewytłumaczalnych rozumem zjawisk stanowi prawdziwą przygodę zarówno dla umysłu jak i serca.

zzona

Z żoną Elżbietą.

Zainteresowania pisarskie Czesława Ryszki dotyczą również tematyki maryjnej, a ściślej – objawień maryjnych. Są wśród nich dwie książki o Medziugorje, o Licheniu, Kazimierzu nad Wisłą, o Gietrzwałdzie, Kałkowie-Godowie, Leśniowie, Krzeptówkach, Jasnej Górze czy Lourdes, a także reportażowa książka poświęcona największym sanktuariom maryjnym w Europie, zatytułowana „Od Ostrej Bramy po Fatimę”(pierwsze wyd. 1990). Największą popularnością w tej tematyce cieszy się książka „Fatima, objawienie końca czasów” (1997) oraz „Godzina Fatimy” (2005). Maryjne objawienia i sanktuaria to – według Jana Pawła II – oznakowane miejsca spotkań z Bogiem, drogowskazy na planie zbawienia, to geografia łaski i miłosierdzia. Dla Czesława Ryszki opis maryjnego szlaku przez Europę stał się dodatkowo okazją ukazania duchowych dziejów poszczególnych narodów i całego europejskiego kontynentu.

Osobną grupę książek stanowią opracowania historyczne ważniejszych kościołów. Ukazały się m. in. książki „Klejnot Czeladzi” (1997), „Śląski Asyż” (1998) – o bazylice franciszkańskiej w Katowicach Panewnikach, „Matka Kościołów” (1999) – o katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sosnowcu oraz o bazylice Matki Bożej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej: „Prałat Grzegorz Augustynik. Twórca Perły Zagłębia”. Ostatnio ukazało się albumowe wydanie: Czeladź. 750 lat Kościoła i parafii św. Stanisława B.M. W tym nurcie należy umieścić również trzy książki o Jasnej Górze: „Jasnogórska opowieść”, „Przeor Kordecki” oraz „Blizny”. Pisząc tę trylogię, autor mieszkał dwa lata w jasnogórskim klasztorze.

Czesław Ryszka wydał sześć książek poświęconych tematyce papieskiej. Jedna z nich „Kto się lęka Papieża” (Wrocław 1989) była bestsellerem czytelniczym, druga – „Papież końca czasów” otrzymała tytuł książki roku 1996 podczas II Targów Wydawców Katolickich w Warszawie. Każda z tych papieskich książek stara się ukazać jakiś ważny element obecnego pontyfikatu. Pierwsze dwie, zatytułowane „Być pielgrzymem” (Opole 1986) oraz „Charyzmat Apostoła”(Kraków 1986), ukazywały duszpasterski fenomen Jana Pawła II, nazwanego „proboszczem świata”, pragnącego bezpośrednio wizytować Kościoły, kraje i narody. Trzecia z tych książek, wymieniona już „Kto się lęka Papieża”, opisywała najtrudniejsze problemy pontyfikatu Jana Pawła II. Pamiętać należy, że na tego właśnie Papieża wyciągnięto rękę, aby go zabić. Komu naraża się Papież-Polak, jakie siły sprzeciwiają się jego nauczaniu – o tym dzisiaj wiemy już więcej, choć mocodawcy zamachu pozostają jeszcze bardziej tajemniczy, aniżeli wydawało się to na początku. Pisze o tym Czesław Ryszka w książkach „Papież końca czasów”, „Fatima, objawienie końca czasów” oraz „Fatima, klucz do tajemnicy”, ukazując Jana Pawła II jako opatrznościowego Następcę św. Piotra, którego zadaniem była obrona Kościoła przed sekularyzacją i relatywizmem etycznym. Podsumowanie pontyfikatu Papieża-Polaka stanowi książka „Jan Paweł II Wielki” – pierwsza na świecie pod takim tytułem, wydana w 2003 r. przez edycję św. Pawła w Częstochowie. Ostatnia z papieskich książek nosi tytuł „Jan Paweł II. Święty XXI wieku”.

jasnagora1

W czasie prac nad trylogią jasnogórską z generałem i przeorem.

Zaletą książek Czesława Ryszki jest prosty, zrozumiały język. Trudne i wymagające nauczanie papieskie oraz wydarzenia tego pontyfikatu zostały ukazane w sposób przejrzysty. Udany jest również wspólny człon tytułu łączący się z końcem czasów. Nie jest on zapowiedzią końca świata, ale zawiera dramatyczny ładunek cechujący nasze czasy, to znaczy niespotykane dawniej zawirowania sytuacji społeczno-polityczno-gospodarczej, głęboki regres moralny, zanik poczucia dobra i zła, renesans liberalizmu. To wszystko skłania autora do przekonania, że człowiek i świat zbliżają się do swego rodzaju momentu granicznego, do możliwej samozagłady. Ogólnie, książki Czesława Ryszki przybliżają czytelnikom historię Kościoła w Polsce w latach zaborów oraz PRL-u, ukazują tajemnice wiary, poszukują znaków Boga w świecie, mówią o tajemniczych przemianach i nawróceniach, nadprzyrodzonych wydarzeniach i charyzmatycznych osobach. Skoro ludzkie życie rozpięte jest między niebem a piekłem, najważniejsze są dokonywane wybory. One albo ocalają, kiedy jest się wierny wartościom, albo skazują na wieczny niebyt.

Wśród nagród, jakie otrzymał, można wymienić dwa wyróżnienia „Mater Verbi” tygodnika katolickiego „Niedziela” (2000 oraz 2003), nagrodę tygodnika „Źródło” im. Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego (2002), nagrodę Polskiego Stowarzyszenia Morskiego-Gospodarczego im. E. Kwiatkowskiego „Animus et semper fidelis” (2008), nagrodę Fundacji SPES im. kard. Stefana Wyszyńskiego 2015, Górnośląski Laur Nauki „Sapere Aude” 2016, nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Katolickich „Mały Feniks Specjalny 2017”.

Jest honorowym obywatelem miasta Sławkowa, a także kawalerem Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie.

fot. archiwum senatu

fot. archiwum senatu

Książki Czesława Ryszki:
Pełnia czasu, wiersze, Warszawa 1979.
Z przepasanymi biodrami, wiersze, Katowice 1980.
Milczący obecny. Szkice o pisarzach katolickich, Katowice 1984.
Pisane w Asyżu, Niepokalanów 1985.
Być Pielgrzymem, Opole 1986.
Charyzmat Apostoła, Kraków 1987.
Winnica Padre Pio, Wrocław 1988, wyd. uzup. Bytom 2000.
Medziugorje, Wrocław 1989.
Kto się lęka Papieża, Wrocław 1989.
Od Ostrej Bramy po Fatimę, Kraków 1989, wyd. II Bytom 1991.
Stygmatycy, Bytom 1992; wyd. uzup. 1998.
Pytanie o Medziugorje, Warszawa 1992.
Spotkanie z Licheniem, Warszawa 1993.
Obrazy końca czasów, Bytom 1993, wyd. uzup. 1998.
Zaczęło się w Asyżu, Bytom 1994.
Papież końca czasów, Bytom 1995.
Apokalipsa i miłosierdzie, Bytom 1996.
Klejnot Czeladzi. Kościół św. Biskupa i Męczennika, Bytom 1997.
Fatima, objawienie końca czasów, Bytom 1997.
Śląski Asyż, Panewniki 1998.
Apostoł Polski. Rzecz o Słudze Bożym Bernardzie Łubieńskim, Kraków 1998.
Na tropach Boga. Przygoda z literaturą XX wieku, Kraków 1999.
Matka Kościołów. Katedra Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu, Sosnowiec 1999.
Odzyskana wielkość. Opowieść o Bogdanie Jańskim, Założycielu Zgromadzenia Zmartwychwstańców, Kraków 1999.
Dom na skale. Jan Paweł II do polskich rodzin w czerwcu 1999 roku, Warszawa-Bytom 1999 (współautor E. Ryszka).
Solidarny w miłości. Bł. Edmund Bojanowski, Wrocław-Bytom 2000.
Prosto z Sejmu, Częstochowa 2000.
Prymas na trudne czasy, (Kard. Stefan Wyszyński), Częstochowa 2001.
Życie i cuda polskich świętych kanonizowanych i beatyfikowanych przez Jana Pawła II, Warszawa 2001 (współautor G. Bartoszewski i S. Budzyński).
Kałków-Godów. Sanktuarium pod Świętym Krzyżem, Warszawa 2002.
Jan Paweł II Wielki, Częstochowa 2002.
Ocalić wartości. Różaniec z Janem Pawłem II, Częstochowa 2002.
Upragniona świętość. Bł. Sancja Janina Szymkowiak, Kraków 2002.
Jasnogórska opowieść, Częstochowa 2003.
Przeor Kordecki, Częstochowa 2003.
Zwycięzca pod mieczem. Opowieść o św. Stanisławie Biskupie, Bytom-Skałka 2003.
Zwyciężałaś, zwyciężaj. Matka Boża w dziejach narodu polskiego, Częstochowa 2003.
Święta z Kalkuty, Częstochowa 2003.
Spotkania z egzorcystami, Bytom 2004, wyd. uzupełnione Kraków 2010.
Z polskiej Fatimy, Kraków-Zakopane 2004 (współautor ks. Mirosław Drozdek).
Sursum corda, Kraków-Zakopane 2004 (współautorzy ks. Mirosław Drozdek, o. Konrad Hejmo).
Łaska objawień. Barbara Samulowska z Gietrzwałdu, Olsztyn-Gietrzwałd 2005.
Godzina Fatimy, Bytom 2005.
Faustyna. Duchowa droga Świętej, Częstochowa 2005.
Blizny, Częstochowa 2005.
Uśmiech najpiękniejszej z Matek, Jasna Góra-Leśniów 2006. Wyd. uzup. 2007.
Infułat z Suchedniowa, Kraków-Suchedniów 2007.
Sanktuarium pod Świętym Krzyżem. Kałków-Godów, wyd. popr. I uzup. Kraków-Radom 2007
Prosto i jasno z Senatu. Po dwóch latach, Kraków-Częstochowa 2007
Niezwykłe audiencje (współautor o. Marian Lubelski), Częstochowa 2007
Prałat Grzegorz Augustynik. Twórca perły Zagłębia, Dabrowa Górnicza 2009
Alfabet Ojca Pio, Częstochowa 2009
Idzie wierna Warszawa. 300 lat Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej, Jasna Góra- Częstochowa-Warszawa 2010
Spełnione powołanie. Maria Szymanowska (1901-1983), Kalisz 2010
Czeladź. 750 lat kościoła i parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika, Czeladź 2010
Widziane z Senatu VII kadencji, Częstochowa 2010
Święty XXI wieku. Jan Paweł II, Kraków 2011 (tłum. na słowacki wyd. SALAMON, Sali-Foto Stara Lubovna 2013)
Od Józefa do Maryi. Od Maryi do Józefa. Cztery wieki pielgrzymowania z Kalisza na Jasną Górę. Kalisz 2012
Nauczyciel miłości Ojczyzny. Rzecz o bł. Wincentym Kadłubku. Sandomierz 2012
Czy świat się kończy? Nasze problemy ostateczne, Kraków 2012
Na drogach łaski. Życie, twórczość i duchowość Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej (1885-1953), Michalineum, Marki 2013
30 lat parafii p.w. Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka na Osiedlu Karpackim w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2013
Prymas ze Śląska. Sługa Boży Kard. August Hlond (1881-1948), Księgarnia św. Jacka Katowice 2013
Bóg pamięta o Afryce. 25 lat pracy misyjnej biskupa Jana Ozgi, (współautor bp Jan Ozga), Warszawa 2014
Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jaworznie-Osiedlu Stałym, Jaworzno 2014
Przed finałem, Szydłowiec 2014
Trzecia tajemnica, Szydłowiec 2014
Zamach w godzinie Maryi, Szydłowiec 2014
Orędzie o apokalipsie i miłosierdziu, Szydłowiec 2014
Na polskiej ziemi, Szydłowiec 2014
Bramy piekielne go nie przemogą, Szydłowiec 2014
Rodzina na celowniku, Szydłowiec 2014
Moje Niepokalane Serce zwycięży, Szydłowiec 2014
Różaniec fatimski z Janem Pawłem II, Szydłowiec 2014
Teraz jest czas miłosierdzia, Szydłowiec 2014
Godzina łaski. Aktualność objawień w Montichiari-Fontanelle, Szydłowiec 2014
Zawierzyć Polskę Królowej, Szydłowiec 2015
Odnowić dziedzictwo Prymasa Augusta Hlonda, Szydłowiec 2015
Po Bogu najważniejsza Polska. Kard. Stefan Wyszyński (1901-1981), Warszawa 2016
Z Szewny do Nieba. Ks. Marcin Popiel (1904-1991), Warszawa 2016
Trzeba aby Chrystus panował, Szydłowiec 2017
Tylko przed miłością otwiera się niebo, Warszawa, Loretanki, 2017
Godzina Fatimy, Szydłowiec 2017
Pięknie spełnione życie. Franciszek Stefczyk (1863-1924), SIN, Sopot 2018.