OD 1 WRZEŚNIA W USTAWACH

1 września 80% sześciolatków nie poszło do szkoły. Tak postanowili rodzice, którzy mają prawo decydować o losie swoich dzieci. Według ustawy, nie będzie też sprawdzianu dla 6-klasistów, a dla nauczycieli tzw. godzin karcianych. Dodatkowo w przedszkolach będzie nowa podstawa programowa, a maturzyści będą mogli odwołać się od wyniku egzaminu dojrzałości. Ponadto od września 2017 r. rozpocznie się stopniowe wygaszanie gimnazjów oraz wydłużenie nauki w szkołach podstawowych do ośmiu lat, a w liceach do czterech lat. Natomiast już teraz ruszają szkoły branżowe. Będą to zupełnie nowe, dwustopniowe szkoły nastawione na szkolenie specjalistów poszukiwanych przez pracodawców – o tych i innych zmianach zdecydował rząd Prawa i Sprawiedliwości.

Wśród innych „nowości”, od 1 września ruszył program 75 plus, czyli bezpłatne leki dla seniorów. Specjalną receptę wystawi lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej, do którego pacjent jest zapisany w przychodni. W razie jego nieobecności, receptę wypisze zastępujący go lekarz w tej samej przychodni. Nie wypisze tego leku specjalista, który leczy pacjenta środkami znajdującymi się na wykazie bezpłatnych leków: musi przekazać tę informację lekarzowi POZ, który taką receptę wystawi.

Nie trzeba żadnych badań, aby stwierdzić, że ludzie starsi często rezygnują z wykupienia części leków z powodu niskich emerytur. Dlatego lista leków 75 plus poprawi przestrzeganie zaleceń lekarskich, a równocześnie pozwoli zaoszczędzić nieco grosza w domowym budżecie. Należy pamiętać, aby na recepcie na bezpłatne leki lekarz w odpowiednim miejscu wpisał symbol „S”.

Na pierwszej liście bezpłatnych leków znalazło się 1129 preparatów i 68 substancji czynnych – są to przede wszystkim medykamenty związane z leczeniem chorób wieku podeszłego. Oprócz tego Ministerstwo Zdrowia poszerzyło listę leków refundowanych dla pacjentów chorych na raka oraz z chorobą Parkinsona. W ramach katalogu chemioterapii refundacją objęto m.in. lek pozwalający leczyć guzy żołądkowo-jelitowo-trzustkowe nieznanego pochodzenia. Refundowane także będą m.in.: tapentadol – stosowany przy przewlekłym bólu pacjentów onkologicznych i mometazon – lek w terapii alergicznych nieżytów nosa i chorobach zapalnych skóry. Ministerstwo Zdrowia uruchomiło specjalną stroną internetową informująca o programie 75 plus.

Skoro jesteśmy przy 1 września, warto odnotować, że od tego dnia obowiązują przepisy, wprowadzające obowiązek pisemnego zawarcia umowy o pracę lub potwierdzenia na piśmie jej warunków przed podjęciem pracy. Dotychczasowe przepisy pozwalały pracodawcy na odwlekanie tego, a w wypadku kontroli na tłumaczenie, że pracownik jest zatrudniony dopiero pierwszy dzień, zatem ustawowy termin na pisemne potwierdzenie warunków umowy o pracę (zawartej w formie innej niż pisemna) jeszcze nie minął. Oznacza to koniec z tzw. syndromem pierwszej dniówki.

Według informacji Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 r. nielegalne zatrudnienie polegające na powierzeniu pracy bez potwierdzenia na piśmie rodzaju umowy i jej warunków oraz niezgłoszeniu osoby zatrudnionej do ubezpieczenia społecznego, stwierdzono w 18 proc. kontrolowanych podmiotów. Kara grzywny za takie praktyki pozostanie w niezmienionej wysokości, tj. od 1 do 30 tys. zł. Wprowadzona zmiana daje gwarancję legalnego zatrudnienia, a co się z tym wiąże, poprawia bezpieczeństwo i komfort pracy dla pracowników.

Również od 1 września zaczął działać podatek od supermarketów, który ma przynieść budżetowi w 2017 r. 1,6 mld zł wpływów. To sprawiedliwy podatek, gwarantujący wyrównanie szans dla małych polskich firm. Podatek spełnia postulaty i oczekiwania wszystkich zainteresowanych stron.

Natomiast 2 września NSZZ „Solidarność” złożył do Sejmu obywatelski projekt ustawy w sprawie ograniczenia handlu w niedzielę. Pod projektem zebrano 350 tys. podpisów. Będą zbierane jeszcze do końca września. „Niedziela ma być Boża i dla rodziny” – powiedział Piotr Duda, przewodniczący Solidarności.

Według wytycznych PiS, wszystkie projekty obywatelskie nie będą odrzucane w pierwszym czytaniu, jak to czyniła poprzednia koalicja PO-PSL, ale każdy z nich zostanie skierowany do odpowiedniej komisji.